Unes 213.800 petites i mitjanes empreses (pimes) crearan 713.000 llocs de treball en els propers tres anys si aconsegueixen accedir al crèdit que necessiten, el que suposa el 15% de les que busquen finançament per a inversió, circulant o processos d'expansió, segons la Confederació Espanyola de Societats de Garantia Recíproca SGR-Cesgar. L'informe sobre «Finançament de la Pime a Espanya» apunta que actualment, tot i les millores en l'accés al finançament, a una de cada dues empreses se'ls ha demanat un aval o garantia, i és aquest el principal obstacle de les pimes per accedir al crèdit.

Les dades de l'estudi reflecteixen que el 2018 el 36,5% de les pimes ha tingut necessitats de finançament l'hagi buscat o no, davant del 31,3% que es va registrar el 2017. No obstant això, decreix de manera considerable, al 2,7%, el nombre de pimes que requereix finançament per invertir en processos d'innovació. Per sectors, les necessitats més grans de finançament es van concentrar en les activitats relacionades amb el transport i correus, construcció, serveis a les empreses i indústria.

Pel que fa a les vies de finançament, el crèdit de proveïdors, la línia de crèdit i els préstecs bancaris són els productes financers més utilitzats per les petites i mitjanes empreses. En aquest sentit, el 84,6% de les pimes amb necessitats de finançament bancari l'ha obtingut i acceptat.

Pel que fa a la facturació mitjana de les petites i mitjanes empreses, l'informe reflecteix un augment en els tres últims anys. En aquest sentit, cal destacar que el percentatge de pimes que factura menys de 300.000 euros s'ha reduït gairebé el 10% entre el 2016 i el 2018, del 73,3% al 63,3%, i ja són 686.333 les empreses que facturen entre 300.000 i 600.000 euros, i augmenten el 7,7% respecte al 2016. Per la seva banda, les pimes que facturen més de 600.000 euros han augmentat el 2%.

Tot i les bones dades obtingudes pel que fa a la seva facturació, l'estudi adverteix d'un lleuger retrocés en el creixement de les petites i mitjanes empreses a curt termini. Tot i així, el 41,8% espera que la seva facturació augmenti durant el 2019. A més, augmenta el percentatge d'empreses que considera que la seva facturació es mantindrà estable (44,8%), tot i que també augmenta el percentatge de les que preveuen decréixer (13,4%)