Unió de Pagesos (UP) demana, en el marc del document de propostes dirigides als grups del Congrés de cara a les eleccions generals, una implicació a fons en el sector agrari tenint en compte l'augment dels costos de producció, mentre que els preus en origen segueixen a la baixa, i la necessitat que la pagesia es beneficiï d'una aplicació justa de la Política Agrària Comuna (PAC) i d'un repartiment equitatiu del valor afegit a la cadena alimentària. El coordinador nacional del sindicat, Joan Caball, juntament amb el coordinador territorial, Jaume Pedrós, van fer públiques les propostes en una roda de premsa a Lleida.

El sindicat reclama al nou Govern estatal que es comprometi a treballar per equiparar les rendes de la pagesia a les de la resta de la ciutadania. El sindicat ha presentat les propostes per al sector als diferents grups. UP ja va avançar moltes de les demandes a la propera Administració estatal en la presentació d'una plataforma reivindicativa de mesures urgents per al sector agrari professional, que per a Catalunya suposen 300 milions anuals, i que va culminar en tractorades.

Entre altres qüestions, el sindicat insisteix en la modificació urgent de les normes per aconseguir l'establiment d'agricultor actiu per a qui que obtingui com a mínim el 25% dels ingressos totals de l'activitat agrària i una franquícia de 1.250 euros anuals per als petits pagesos en l'aplicació estatal de la PAC. També demana al futur Govern que treballi per millorar l'equilibri del mercat i la comercialització. Així, considera que cal prioritzar una regulació específica de la venda a pèrdues a la cadena alimentària que incorpori els costos de tots els esglaons, a més de perseguir l'abús de la posició de domini, l'establiment de la consideració de la qual hauria de fixar-se en una quota del 8% del mercat. Una altra proposta del sindicat és l'adequació dels costos de producció de les explotacions: un gasoil professional agrari de 0,021 euros per litre d'impost especial d'hidrocarburs, el mínim establert a la UE, a més d'un IVA reduït del 10%.

Per a UP, també cal prendre mesures en qüestions que afecten la pagesia com la dificultat per accedir a l'ús de les llavors i el material vegetal, a més de la necessitat d'informar els consumidors sobre les diferents normatives pel que fa als fitosanitaris utilitzats en la producció agrària a la UE i en la de països tercers. Quant a les cotitzacions, considera que cal equiparar les especialitats dels petits i mitjans autònoms agraris quan contracten treballadors per compte aliè en el marc del Sistema Especial per a Treballadors per Compte Aliè Agraris del Règim General de la Seguretat Social.