CaixaBank tanca el primer trimestre amb un benefici net atribuït de 533 milions d'euros (MEUR), un descens del 24,3% en comparació del mateix període de l'any passat. L'entitat vincula aquesta caiguda a la sortida de Repsol (63 MEUR), la no atribució del BFA (76 MEUR) i la revaloració l'any 2018 de la participació del BPI a Viacer (54 MEUR). Sense sumar aquests elements en els números dels resultats del mateix període d'ara fa un any (és a dir, rebaixant-lo de 704 milions a 511), el creixement hauria estat del 4,3%.

D'altra banda, CaixaBank ha augmentat el 0,9% els ingressos derivats de l'activitat principal, la bancària, fins als 2.027 MEUR, amb un marge d'interessos que creix el 2,9% i se situa en els 1.237 MEUR, i malgrat que les comissions cauen el 2,2% fins als 612 MEUR. De fet, la contribució a resultats del negoci bancari i assegurador puja a 415 MEUR, mentre que el que aporten les participacions són 60 MEUR i la de BPI se situa en els 58 milions, xifra que tanca els 533 milions del primer trimestre d'aquest any.

CaixaBank vol reduir la plantilla, 2.157 treballadors, pels canvis organitzatius d'un procés de digitalització, i tot i que va anunciar un ERO, ha descartat acomiadaments forçosos i hi haurà baixes voluntàries. Amb tot, segueix el conflicte amb els treballadors per la qüestió de la mobilitat forçosa entre oficines.