Un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona conclou que el creixement de l'economia catalana en termes de PIB, ocupació, població i dinamisme empresarial supera l'economia dels dotze països fundadors de la zona euro, tot i que aquest comportament no s'ha traduït en una millora del benestar.

L'estudi, «L'economia catalana al segle XXI. Balanç i perspectives», analitza l'evolució de l'economia des del 2000 fins al 2017 i fa un projecció de futur fins al 2030. Segons l'informe, una de les causes que expliquen la insuficient millora en el benestar de les persones és que les famílies catalanes suporten una pressió fiscal creixent i superior a la mitjana espanyola i, a més, reben un volum de prestacions i transferències socials per càpita sistemàticament inferior a la mitjana.

Una altra conclusió que destaca l'informe és l'«extraordinària» resiliència del teixit empresarial català.