Els autònoms van generar 6.003 nous llocs de treball assalariat el primer trimestre, una mitjana de 117 llocs de treball nets cada dia, el que suposa un descens del 78,2% en comparació del mateix trimestre de l'any anterior, quan es van crear 537 llocs de treball diaris, segons un informe realitzat per l'Associació de Treballadors Autònoms (ATA). Entre gener i març, un total de 4.571 persones es van sumar al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), de manera que, juntament amb l'ocupació creada pels treballadors per compte propi, la xifra de llocs de treball nets creats els tres primers mesos de l'any va arribar a 10.574.

No obstant això, aquesta xifra és lluny dels gairebé 50.000 nous llocs de treball nets que es van crear en el mateix trimestre del 2018. «Aquest any, el ritme de creixement no ens porta a ser més optimistes que l'any anterior», va apuntar ATA, que també va destacar que els llocs de treball creats aquest any són una quarta part dels que es van crear el 2018 i que també estan per sota de les xifres del 2017, quan es van crear més de 19.500 llocs de treball.

Segons dades analitzades per ATA, els treballadors per compte d'altri contractats pels autònoms persona física van créixer un 0,7%, fins als 893.096 treballadors. No obstant això, la xifra és la meitat de la del 2018, quan va créixer en un 1,4%.

Del total d'autònoms donats d'alta a final de març d'aquest any, més d'1,2 milions (el 38,7%) estaven constituïts o pertanyien a algun tipus de forma societària i gairebé 2 milions (el 61,3%) eren autònoms persona física.

Des de començament any, els autònoms persona física han crescut en 32.916 persones. Per la seva banda, els societaris han descendit en 28.345 (-2,2%), i per això l'increment total és de poc més de 4.500 autònoms. ATA també va destacar que dels gairebé dos milions d'autònoms persona física, un de cada cinc té almenys un treballador al seu càr-rec. A més, va assenyalar que els autònoms persona física ocupadors s'han incrementat en un 1,3%.

El primer trimestre de l'any, l'increment de 3.306 autònoms persona física que ha decidit contractar el seu primer treballador va créixer un 1,5%. No obstant això, l'increment més gran es va registrar en el cas dels autònoms persona física que van passar de tenir un treballador a tenir-ne dos (+2,4%).

El president d'ATA, Lorenzo Amor, va afirmar que les xifres són «positives», però «més discretes», i considera que és necessari que del procés electoral que s'acaba de viure a Espanya sorgeixi un govern «fort» amb consens que legisli en favor dels autònoms. Així, va apostar per confiar en els autònoms i en la seva capacitat de crear ocupació, perquè «allà on s'ha fet, estan sorgint noves activitats i amb això es contribueix al creixement econòmic».