SA de Ingeniería Larix i Assessoria Integral Pons es jugaran en un desempat la vocalia encara vacant al ple de la Cambra de Manresa. Les dues empreses van empatar a set vots en l'únic epígraf empresarial pel qual s'ha votat efectivament, entre el dia 2 i dimecres d'aquesta setmana, en les primeres eleccions camerals celebrades en una dècada. La tercera empresa en discòrdia en aquest epígraf, Endepro Software, va obtenir 6 vots. Fonts de la cambra manresana explicaven ahir que encara no és clar com es farà el desempat entre les dues candidatures, però és previsible que el desenllaç arribi simplement amb un sorteig.

El procés electoral es va tancar a la Cambra de Comerç amb vint vots en l'únic epígraf pel qual es podia votar efectivament, el de serveis empresarials (13 b). En aquest apartat podien votar fins a 1.196 empreses i autònoms, el que suposa una participació de l'1,67%. I és que en l'última setmana, ja en plena votació, hi va haver diverses renúncies de candidatures, que van provocar que onze dels dotze llocs vacants al ple per sufragi quedessin resolts amb independència de les votacions. Amb tot, i atès que inicialment les urnes electròniques estaven convocades per a sis categories, el nombre total de vots acumulats en el procés electoral manresà ha estat de 120, ja que la majoria de votants no va tenir coneixement de les renúncies (que es van fer oficials aquest dimarts) fins que ja havia emès el seu vot. Tenint en compte que en el conjunt d'aquests sectors i subsectors empresarials podien exercir el seu dret a vot 9.132 persones físiques i jurídiques (de les quals 786 podien votar en dos o més grups), la participació absoluta al procés electoral de la Cambra de Manresa haurà estat de l'1,31%.

La dada de participació no és comparable a la de l'anterior procés electoral, celebrat el 2010, ja que aquella vegada tots els sectors i subsectors tenien les votacions obertes, encara que alguns epígrafs, per falta d'alternatives, estiguessin resolts abans de començar el procés electoral. Aquell cop, segons les dades facilitades ahir pel departament d'Empresa i Coneixement, el nombre de vots (que no ha de correspondre necessàriament amb el nombre de votants, ja que alguns poden exercir el seu dret en diversos epígrafs) va ser de 546. Xifra que suposa el 3,25% de participació sobre el cens global de la Cambra de Comerç, que aquella vegada era a l'entorn dels 16.800 empreses i autònoms.

En qualsevol cas, aquests són resultats provisionals, que no es donaran per bons definitivament fins que no es tanqui el procés de verificacions, a començament de la setmana que ve.

La participació global

La participació ha estat exígua al conjunt de les cambres catalanes on se celebraven aquests dies votacions. Amb tot, i encara que la Generalitat no ha facilitat el percentatge de participació a tots els ens camerals amb comicis (no en tots es votava per a cadascun dels epígrafs), el nombre absolut de vots ha incrementat, respecte del 2010, a Lleida (de 270 vots a 829), Terrassa (de 203 a 1.036) i Barcelona, on la politització dels comicis ha disparat els vots de 7.222 a 17.224, fet que suposa un increment de participació de més de 2 punts (vegeu el desglossat). A Sabadell i a Sant Feliu de Guíxols el nombre de vots va ser sensiblement inferior al de fa nou anys.

Des d'ahir roman obert el procés de presentació de candidatures per als principals aportadors econòmics a la Cambra, una fase que es clourà el dia 15. Les empreses que hi vulguin optar han d'aportar com a mínim 450 euros. Si hi ha més empreses que llocs vacants (9), se seleccionaran en funció de qui aporti més diners.