El Berguedà va ser, l'any passat, la comarca catalana amb més pensions per cada deu habitants (3,5), seguida del Ripollès (3,5) i la Terra Alta (3,3). El Bages, amb 2,9, figura en cinquena posició de la llista comarcal. La mitjana catalana era de 2,2 pensions per cada deu habitants.

En el cas del Berguedà, es van registrar 13.801 pensions, el 62,8% de les quals de jubilació i el 21,9% de viduïtat. Al Bages, el 63,3% van ser de jubilació, mentre que el 21,5% eren de viduïtat.

En l'altre extrem, figuren l'Aran amb 1,6 pensions per cada deu habitants, la Cerdanya (1,8) i l'Alt Empordà (1,8).

La pensió contributiva mitjana a Catalunya durant l'any passat va superar per primera vegada els mil euros i es va situar en els 1.008 euros, un augment anual del 3,7%, segons les dades publicades per l'Idescat.

Per municipis, de més de 20.000 habitants, Manresa, Olot i Igualada són els tres primers amb més pensions per cada deu habitants (2,8, 2,7 i 2,7, respectivament). En el cas de Manresa, la pensió mitjana es va situar en els 981 euros, mentre que en el cas d'Igualada era de 941, ambdós per sota de la mitjana nacional.

Del total de pensions a Catalunya, 1.102.326 van ser de jubilació (64,8%), 387.248 de viduïtat (22,8%), 163.896 d'incapacitat permanent (9,6%), 47.086 d'orfenesa (2,7%) i 1.398 a favor de familiars (0,1%). El nombre de pensions de jubilació ha augmentat un 1,7% respecte a l'any anterior, mentre que la resta s'han mantingut estables.

Un 55,2% de les pensions contributives són percebudes per dones i un 44,8% per homes, amb una pensió mitjana de 783 euros i 1.286 euros, respectivament. Això implica que l'import cobrat per les dones és un 39,1% inferior al percebut pels homes. L'any 2011 el diferencial era del 42,9%.

Augments a Cerdanya i Solsonès

El nombre de pensions ha disminuït respecte de l'any anterior en sis comarques, i baixa especialment a l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. En canvi, al Baix Penedès (+3,3%), la Cerdanya (+2,9%) i el Solsonès (+2,6%) és on s'han produït els augments anuals més importants.