Tots les empreses, sense excepció, estan obligades a registrar diàriament la jornada dels seus treballadors a causa d'un reial decret llei aprovat pel Govern el passat mes de març en el qual es donava a les empreses un termini de dos mesos, fins aquest diumenge, 12 de maig, per adaptar-se a aquesta nova normativa.

L'objectiu d'aquesta mesura és controlar la durada de les jornades laborals i, per tant, les hores extraordinàries, i també els descansos, que no poden ser inferiors a dotze hores entre final i inici de jornada ni a 36 setmanals, encara que amb algunes peculiaritats sobre la seva ubicació en el calendari segons el sector que es tracti.

Cada setmana del 2018 es van dur a terme 6,4 milions d'hores extraordinàries a Espanya. Al 48% dels treballadors que fan hores extra no se'ls abonen, per la qual cosa tampoc no cotitzen a la Seguretat Social.

El registre obligatori que les empreses han de dur a terme ha d'incloure l'inici i finalització de la jornada del treballador, sense perjudici de la flexibilitat horària, i s'organitzarà i documentarà mitjançant la negociació col·lectiva o acord d'empresa o, en defecte, per decisió de l'empresari amb una prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors.

En cas de no existir representació legal dels treballadors, serà l'empresa qui determini com s'organitzarà i documentarà el registre de jornada. No obstant això, si l'empresa estigués d'acord, es pot crear una comissió 'ad hoc' per negociar el sistema de registre o pactar-lo amb cada treballador en el seu contracte de treball.

L'empresa estarà obligada a conservar els registres de jornada dels seus treballadors durant quatre anys i hauran de estar a disposició dels treballadors, sindicats i d'Inspecció de Treball i Seguretat Social. En cas d'incompliment, la sanció pot anar des dels 626 euros si és considerada lleu o arribar als 6.250 euros en cas de qualificar-se com a greu. Segons ha assenyalat Treball, el model de registre pactat haurà d'oferir fiabilitat i acreditar que no pugui ser manipulable, ni modificable a posteriori, amb la finalitat d'evitar fraus, abusos o simples incorreccions.

El sistema haurà d'acreditar l'hora de començament i finalització de la jornada dels treballadors, encara que en el cas d'elements configuratius interns (pauses, descansos, o d'altres), serà necessari deixar constància de la seva existència perquè no es consideri com a temps de treball efectiu tot l'horari comprès entre inici i finalització de jornada.

Quant a les jornades especials de treball, que hi ha en diferents sectors i activitats amb especialitats en temps de treball i descansos, el reial decret 1561/1995, del 21 de setembre, sobre jornades especials de treball, es considerarà norma especial aplicable també en relació amb el registre de la jornada, mentre que es contemplen singularitats capaces d'afectar aquesta nova obligació formal.

Sense multes inicials si s'està negociant

Inspecció de Treball i Seguretat Social no multarà inicialment aquelles empreses que no tinguin el registre horari de jornada a partir d'aquest diumenge, sempre que demostrin que n'estan negociant la implantació amb els representants dels treballadors o que provin, de bona fe, que hi estan treballant, segons van indicar a Europa Press les fonts del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

De fet, la ministra de Treball en funcions, Magdalena Valerio, ha demanat a les empreses complir "amb serietat" aquesta mesura, i ha subratllat que Inspecció actuarà des del dia 13 "amb mesura i sentit comú".

El Ministeri de Treball publicarà aquest dilluns, 13 de maig, una guia pràctica per a les empreses sobre el registre horari de jornada, perquè, encara que les empreses han tingut dos mesos per preparar-se i complir aquesta mesura, hi ha hagut molts dubtes sobre com procedir.