Seat s'ha marcat com a objectiu millorar els seus indicadors mediambientals fins al 50% per al 2025 a través de mesures encaminades a produir menys residus i donar un tractament més eficient als generats.

Segons va informar la compa-nyia en un comunicat, durant els últims vuit anys Seat ha aconseguit generar el 34% menys de residus en les seves instal·lacions, i en els pròxims mesos posarà en marxa diferents iniciatives amb les quals millorarà aquest indicador fins al 60% en sis anys. L'empresa incidirà a prevenir la generació de residus i optimitzar la segregació per permetre un major reciclatge i reutilització de les deixalles de producció. També actuarà sobre els residus que es generen en diferents moments del procés productiu, com els llots de pintures i massilles. Seat va llançar el 2010 la seva ofensiva mediambiental amb el nom Ecomotive Factory i, des de llavors, ha disminuït el seu consum d'energia i d'aigua en el 21,6% i el 30,9%, respectivament. A més, ha expulsat a l'atmosfera el 63,3% menys de CO2; ha generat el 34,2% menys de residus i ha disminuït l'emissió de compostos orgànics volàtils en el 21,4%. A més, per poder millorar fins al 50% tots els seus indicadors mediambientals per al 2025, la companyia ja està treballant en sistemes addicionals, com un destinat a recuperar i reaprofitar el calor de les xemeneies de la planta de Martorell.