Catalunya ha exportat productes tecnològics per valor de 17.154 milions d'euros durant el primer trimestre del 2019, fet que suposa l'1,4% menys que durant el mateix període de l'any anterior, segons les dades de l'Idescat.

Malgrat aquest descens global, les exportacions de productes industrials d'alta tecnologia han augmentat el 5,6% interanual, fins als 1.890,9 milions d'euros.

També han augmentat les vendes a l'exterior de productes de nivell tecnològic mitjà-baix amb un valor de 2.539,2 milions d'euros el primer trimestre (el 2,3% més) i de nivell baix, amb 4.443,7 milions d'euros (el 3,9% més).

En canvi, les vendes de productes tecnològics de nivell mitjà-alt van arribar als 8.280,4 milions d'euros (gairebé la meitat del total d'exportacions), el 6,4% menys en comparació amb el primer trimestre de l'any anterior.

L'Idescat destaca l'augment de les exportacions en tots els productes d'alta tecnologia, concretament els productes farmacèutics, amb un increment interanual del 6,9%.