26 de maig de 2019
26.05.2019

les apeus, UNA OPORTUNITAT PER AL COMERÇ URBà

«Cal pujar al tren de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana, que són espais molt atractius per als ciutadans»

26.05.2019 | 00:37

Els catalans, i en especial els manresans, tenim l'habilitat espontània d'implementar models d'èxit d'arreu, adaptant-los a la nostra realitat aprofitant l'expertesa i perícia innates. Per això, ara ha arribat el moment de pujar al tren de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEUS) que tenim molt a la vora, la llei de les quals és a prop de ser aprovada pel nostre Parlament.

Els originalment BID (Business Improvement Districts), model d'inspiració dels APEUS, s'han anat obrint pas per tot el món als darrers anys. Actualment trobem registrats més de 2500 BIDs, que generen uns espais comercials delimitats que gaudeixen de mesures promocionals i d'imatge superiors a les convencionals, com poden ser un reforç a la neteja, dinàmiques mediambientals específiques, accions promocionals, un enfortiment de la vigilància i la seguretat o, fins i tot, la projecció d'una estètica o marca pròpies. A banda de generar activitat ludicocultural de carrer i ser unes zones molt atractives per al ciutadà.

Ara bé, tot això no hauria estat possible sense l'empenta i la persistència en el treball de determinats comerciants amb visió de futur, els quals han aconseguit posar les bases per bastir una col·laboració publicoprivada que s'endevina transcendental. De fet, una de les característiques principals d'aquests models –i la clau de la seva viabilitat– rau que totes les empreses en l'àmbit d'actuació del BID estan obligades a pagar una quota específica per tal de finançar els projectes, aprovats pels seus associats, dins dels límits del districte; ningú es pot fer el desentès si hi ha majoria per implementar aquest model. Això requereix canvis en la legislació i una gestió professionalitzada.

Per tant, és una gran notícia per al comerç de proximitat que la Generalitat de Catalunya hagi redactat el projecte de llei que permetrà que els BID a la catalana, els APEUS, puguin ser, en un futur proper, una realitat. Per tot això, i sobretot tenint en compte el teixit comercial i empresarial, a banda del magnífic posicionament geogràfic d'una ciutat com Manresa, no podem deixar passar aquesta oportunitat. Gaudim d'una llarga tradició històrica, amb una densitat comercial superior a la mitjana catalana, segons dades facilitades per la direcció general de Comerç de la Generalitat de Catalunya. I també amb una diversitat empresarial de qualitat, amb una arquitectura única; un referent al país, capaç de copsar el talent i les necessitats de tots aquells que hi viuen o hi passen. Ha de ser, com ja apuntava en algun altre article, una ciutat d'experimentació, on tots aquells que fins ara hem lluitat i defensat el comerç en concret i la ciutat en general, implementem aquest nou model urbà que ens permeti treure a relluir totes les virtuts que en els últims anys han quedat sensiblement desdibuixades. Generant dinàmiques que ens portin a un desenvolupament més eficient i sostenible. Ens hem d'engalanar! I, sobretot, apoderar-nos del carrer, implicar-nos realment en la seva gestió i que sigui una part més de la botiga.

Aquesta és l'ocasió que tots estàvem esperant. Properament, treballant conjuntament amb l'Ajuntament, podrem fer polítiques actives i accions reals per fer front eficaçment als problemes que els botiguers trobem inacceptables. Però, sobretot, perquè perjudiquen el conjunt dels ciutadans. Els APEUS ens donaran la força necessària per coordinar i estimular tots els projectes enriquidors que tenim al cap i dur-los a terme amb l'esforç i l'empenta de tothom.

Tot plegat ens acabarà portant cap a la reactivació econòmica, que és tan necessària i merescuda per a una ciutat lluitadora i perseverant, la qual ens conduirà a un increment de la competitivitat de les nostres empreses i afavorirà la creació d'ocupació.

És l'hora de mirar cap al futur. L' ecommerce únicament representa avui entre el 5 i 6 % de la quota de mercat a Catalunya, i els experts auguren que pot arribar al 20 % en sis o set anys.

Malgrat suposar una xifra considerable aquest creixement, la major part del pastís el seguirà liderant el comerç presencial tradicional si el fem cada vegada més atractiu. Així que deixem de lamentar-nos, i fent servir paral·lelament la venda on-line, siguem conscients que tenim lapaella pel mànec i, si utilitzem i ens creiem aquesta nova oportunitat, som encara a temps de mantenir aquest posicionament. Demano, doncs, generositat, amplitud de mires i mirada llarga per bastir els nostres APEUS.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook