Alguns notaris comencen a assessorar sobre què es pot fer amb els béns digitals a l'hora de testar, si bé encara no és una pràctica molt demanada pels usuaris. Incloure el patrimoni del qual es disposa en format digital pot estalviar molts problemes als hereus, exactament igual que suceeix amb el patrimoni físic. El notari José Carmelo Llopis, delegat de Noves Tecnologies del Consell General del Notariat al Consell dels Notariats de la UE, explica que «no existeix un testament digital com a tal, sinó que els béns digitals poden incloure's en el testament ordinari».

Una figura que entrarà en escena aviat serà la del marmessor digital. Serà la persona que el testador designi al testament per gestionar l'herència digital. És la persona encarregada de fer complir l'última voluntat del difunt. L'ideal és que sigui una persona amb coneixements tant jurídics com informàtics.