El departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) va informar la setmana passada que la campanya de la Declaració Única Agrària (DUN) 2019 ha finalitzat amb 50.283 declaracions presentades a Catalu-nya. El període es va iniciar l'1 de febrer i va finalitzar el 13 de maig passat, termini en el qual el departament va rebre les declaracions, totes elles per via telemàtica i amb signatura electrònica.

Agricultura explica que la DUN és el canal principal de gestió administrativa de la conselleria, que permet a tots els agricultors i ramaders de Catalunya la sol·licitud dels ajuts directes i del Contracte Global d'Explotació (ajuts a la competitivitat i a la sostenibilitat) de la Política Agrària Comuna (PAC) de la Unió Europea. També s'hi poden fer altres declaracions, comunicacions, modificar dades de registres oficials, i fins a una cinquantena de tràmits diversos.

Agricultura remarca que des de l'1 de febrer s'han realitzat en aquest portal únic més de 190.000 tràmits de 50 modalitats diferents que gestionaran 3 direccions generals del departament: Desenvolupament Rural; Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries; i Agricultura i Ramaderia.

Sol·licituds per territori

El departament d'Agrricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació detalla que la base geogràfica de declaració és el recinte del Sistema d'Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles (SIGPAC). En concret, a la demarcació de Lleida s'ha presentat el 40% de les declaracions, i a la demarcació de Ter-res de l'Ebre, el 21%. Les comarques on s'han presentat més DUN de les altres demarcacions són l'Alt Empordà, amb 1.282, a Girona; Osona, amb 1.274, a la Catalunya Central; l'Alt Penedès, amb 1.670, a Barcelona, i el Baix Camp, amb 2.459, a Tarragona.

Novetats de la campanya

Aquesta ha estat la cinquena campanya de declaració de la DUN dins del període de la PAC 2014-2020. Enguany, les declaracions s'han tramitat a partir d'un nou sistema informàtic i s'ha utilitzat els nous sistemes d'identificació segura dels sol·licitants dels ajuts. Agricultura afirma que «no hi ha hagut incidències remarcables».