El president del BBVA, Carlos Torres, ha presentat a Madrid «Hacia una nueva Ilustración? Una década transcendente», l'onzè llibre de la col·lecció OpenMind, impulsada pel banc. Més de 20 autors participen en un volum que vol establir bases filosòfiques i ètiques per a una economia, una societat, una cultura i una regulació adaptades al nou entorn científic i tecnològic. Entre els autors que participen al volum hi ha el santvicentí Ramon López de Mántaras, un dels grans experts mundials en intel·ligència artificial. A la foto, López de Mántaras, Carlos Torres i el bioquímic Samuel H. Sternberg.