L'Associació Vinícola Catalana s'afegeix per primera vegada a la candidatura que acostumen a presentar conjuntament a les eleccions a la junta rectora del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) Unió de Pagesos, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i l'Associació Empresarial per a l'Agricultura Ecològica. Les eleccions seran el 4 de juny. En joc hi ha la renovació d'uns càrrecs que fa nou anys que no tenen relleu, ja que els comicis s'haurien d'haver convocat fa cinc anys. El CCPAE és l'organisme autònom que certifica els productes i els elaborats ecològics, un sector que ha crescut exponencialment en aquests nou anys des de les últimes eleccions. La candidatura unitària, que ahir es va presentar a la seu d'Unió de Pagesos de Manresa, competirà principalment contra una candidatura de JARC .

En aquesta ocasió, el gruix dels productors i dels elaboradors, representats per les quatre associacions que comparteixen candidatura, es proposen com a repte impulsar un sector que si fa nou anys comprenia 1.200 productors i 200 elaboradors ara ja integra 3.000 productors i 1.200 elaboradors. Un sector que està creixent a ritmes de dos dígits anuals des de fa una dècada. En aquest context, la incorporació de l'associació vinícola a la candidatura d'UP no és un detall: el sector del vi és el que més ha crescut dins la producció ecològica, i ja és el tercer subsector dins aquesta modalitat productiva (sense productes químics, amb especial cura de les condicions de vida animal), just després del boví i del cereal.

El CCPAE és l'autoritat de control de Catalunya dels productes agroalimentaris ecològics. Està tutelada pel departament d'Agricultura i té com a missió auditar i certificar aquests productes. La junta rectora està integrada per 6 vocals electes (tres en representació dels productors i tres dels elaboradors, importadors i comercialitzadors) i sis vocals no electes, en representació de la Generalitat i de les associacions de consumidors.

La candidatura conjunta es proposa introduir els productes ecològics als menjadors d'escoles, hospitals i presons; impulsar una nova identificació; i introduir l'administració electrònica per a les relacions amb els inscrits, segons explicaven ahir Carles Mencos, responsable del sector ecològic d'Unió de Pagesos, i el manresà Josep Oliveras, gerent del Celler Cooperatiu de Salelles i un dels candidats a la junta rectora.

No s'espera que la participació a aquestes eleccions sigui elevada. L'administració no ho posa fàcil: només seran col·legi electoral les oficines dels serveis territorials. En el cas de la Catalunya Central, la votació s'haurà de fer a Vic. En horari d'oficina pública.