30 de maig de 2019
30.05.2019

L'ICF finança 117 empreses del territori central amb 35 milions d'euros el 2018

30.05.2019 | 00:18

El Grup ICF va finançar durant el 2018 un total de 117 empreses de la Catalunya Central per un import de 35 milions d'euros, el que representa el 6% del global de Catalunya, on es van finançar 1.512 empreses per un import de prop de 600 milions d'euros, segons dades de l'Institut Català de Finances. D'aquest volum total, 455,5 milions s'han formalitzat a través de l'ICF i 143,7 a través d'Avalis de Catalunya.

Segons les dades presentades ahir pel conseller delegat de l'entitat, Josep-Ramon Sanromà, «el 96% de les companyies finançades han estat emprenedors i pimes». En conjunt, el volum de finançament atorgat pel Grup ICF el 2018 ha permès crear o mantenir gairebé 56.000 llocs de treball.

El conseller delegat va expressar la seva satisfacció perquè, en aquest període, «les solucions de finançament de l'ICF han arribat al 27% més d'empreses que l'any anterior». Per a Sanromà, «la missió de l'ICF com a entitat financera pública és aportar solucions financeres per impulsar el creixement, la innovació, l'economia social i el desenvolupament sostenible de l'economia, complementant l'activitat de les institucions financeres privades».

El Grup ICF ha centrat la seva activitat en tres àrees principals: finançar el creixement de les pimes i la innovació empresarial per impulsar la transformació tecnològica i digital; donar suport financer a les start-ups, tant en les fases inicials com en les de desenvolupament, a través de fons d'inversió, i crear línies de finançament per a l'àmbit social i que promoguin la sostenibilitat de l'economia.

Per impulsar el creixement, la innovació i la internacionalització de les pimes destaca la línia ICF Eurocrèdit, cofinançada amb fons FEDER. Amb aquesta línia, durant el 2018 s'han finançat 121 projectes empresarials per més de 51 milions d'euros. En la indústria 4.0, s'han destinat 86,3 milions d'euros a 31 projectes .

En l'àmbit social i mediambiental, s'han posat en marxa nous préstecs per finançar projectes d'habitatge de lloguer social, economia verda i economia social. En aquest sentit, el setembre del 2018 es van activar les línies de crèdit per finançar la construcció i compra d'habitatge destinat a lloguer social i, durant els darrers mesos del 2018, es van concedir els primers préstecs, facilitant finançament a 9 projectes socials per gairebé 18 milions d'euros, segons expliquen fonts del grup.

Pel que fa a la distribució territorial, Barcelona i la seva àrea d'influència concentren el 67% del volum formalitzat, seguides de Girona (8%), la Catalunya Central (6%), Tarragona-Terres de l'Ebre (6%) i Lleida-Pirineu (5%). En relació amb la distribució sectorial, la indústria, el comerç i el turisme han estat els destinataris principals del finançament del Grup ICF.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook