El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) va publicar a final d'abril una nova convocatòria per fomentar la transferència de coneixements entre investigadors i pescadors i la innovació en el sector de l'aqüicultura. L'import convocat ascendeix a 900.000 euros distribuïts en les anualitats 2019, 2020 i 2021. El percentatge de cofinançament és del 75% a càrrec del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) i 25% a càrrec del Departament d'Agricultura.

Aquests ajuts contribueixen a implementar l'Estratègia Marítima de Catalunya 2030 (EMC), que es fonamenta en un desenvolupament sostenible i respectuós amb l'ús del mar, la creació i el manteniment d'ecosistemes marins resilients, la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i un marc de governança innovador que garanteixi l'operativitat. Garantir la competitivitat del sector és una de les prioritats de l'EMC.