El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) va acollir dimarts la presentació de la Caixa d'Eines Leader en el marc de la reunió anual del Comitè de Seguiment del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020, una oportunitat per donar a conèixer les eines Leader a representants d'entitats i institucions del món rural, tant d'àmbit nacional com internacional. L'objectiu de la Caixa d'Eines Leader és apropar els projectes, les eines i els recursos més rellevants impulsats pels Grups d'Acció Local Leader a les empreses, institucions i ciutadania dels territoris rurals. Aquest instrument també està impulsat per l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), amb la col·laboració del DARP.

Segons el DARP, la Caixa d'Eines Leader recull més de 60 recursos agrupats segons el públic a qui s'adrecen, empreses, persones i institucions, com ara: l'APP de Pedra Seca, una aplicació per consultar i catalogar les construccions de pedra seca del territori; ENEGEST, una eina en línia per gestionar la facturació energètica d'una empresa de manera més eficient, o bé recursos educatius com la Cúpula Gustum o el projecte FER, iniciatives centrades a promoure el consum de productes agroalimentaris del territori i l'emprenedoria entre els escolars.

Aquesta carta de recursos és fruit de l'aposta del DARP pels projectes de cooperació dels Grups d'Acció Local per a aquest període de programació en el marc del PDR de Catalunya 2014 - 2020, a fi de fomentar estratègies de desenvolupament i crear projectes en xarxa dins el sector.