El dia 11 de maig passat vam poder gaudir de la tercera edició del Festival Artístic del Barri Antic. Si la primera edició va representar la descoberta de l'espai de l'Anònima i l'any passat l'exploració del seu potencial, aquest any podem dir que ha significat la seva definitiva consolidació com un nou i potent espai cultural de la capital del Bages.

El festival ha crescut tant en calendari com en propostes i s'ha consolidat com una fita destacada en el calendari de la ciutat, com ho demostren les més de tres mil persones que hi van assistir. Més enllà de l'èxit del festival, hi ha un debat subjacent que és sobre el futur i usos d'aquest espai. Durant aquests tres dar-rers anys s'ha fet una adequació de mínims per poder realitzar-hi activitats, i l'Ajuntament ha pogut completar l'espai de disposició municipal amb un acord amb Endesa. Ara ens trobem a les portes d'una nova legislatura municipal, que més enllà de la composició final del consistori, haurà d'entomar el compromís assumit per tots els grups polítics el 22 de març passat per tal de convertir l'Anònima en una fàbrica de creació artística.

El repte més immediat que té ara aquest equipament és la definició concreta dels seus usos. Per començar a treballar ja hi ha un punt de partida que és la proposta que l'organització del FABA ha fet arribar a l'Ajuntament i a tota la ciutadania que va assistir al festival. És evident que qualsevol proposta haurà d'acabar sent consensuada, però aquest consens no s'hauria de fer en detriment de l'essència del projecte. Malgrat les diferents sensibilitats que calgui aglutinar, aquesta concreció no ha de ser una dificultat important. On rau la clau del futur de l'Anònima és en la definició del model de gestió i el seu finançament, no només la inversió inicial, sinó el cost de manteniment ordinari que haurà d'assumir la ciutat. En aquest punt caldrà ser agosarat i buscar fórmules innovadores que permetin fer-ne una gestió sostenible.

Si volem excel·lir com a ciutat, hem de plantejar-nos projectes ambiciosos, que ens permetin consolidar el talent que ja existeix i atreure'n de nou. L'Anònima pot representar una pedra de toc per a la Manresa del segle XXI que tots esperem. Ens hi atrevim?