Tècnics en Prevenció de Riscos Laborals visitaran les empreses forestals catalanes per comprovar quins serveis de prevenció de riscos utilitzen i ajudar a optimitzar-los al màxim. L'objectiu del programa, impulsat des de L'Associació de Rematants i Serradors de Catalunya i l'Associació Catalana d'Empreses de Treballs Forestals és obtenir una radiografia de l'estat actual en què es troben les empreses forestals pel que fa al sistema de prevenció d'accidents.

Segons ha explicat a l'ACN la seva coordinadora, Iolanda Domenjó, la campanya preveu anar més enllà i aconseguir també una millora de les condicions laborals, a banda d'incentivar les empreses que contracten serveis forestals perquè tinguin en compte les bones pràctiques en qüestions de seguretat com a criteri favorable a l'hora d'escollir l'empresa que realitzarà els treballs.

La coordinadora del projecte, Iolanda Domenjó, ha explicat que el principal problema amb què es troben les empreses forestals és que, a Catalunya, no hi ha una normativa específica de prevenció de riscos laborals al sector forestal. Això fa que, en alguns casos, les empreses hagin de prendre com a base normatives d'altres sectors com, per exemple, el de la construcció.

Actualment no hi ha xifres concretes pel que fa als accidents laborals en treballs forestals, ja que el sector s'inclou dins del sistema agrari i, per tant, no es diferencia de la resta d'accidents laborals del sector primari. Tanmateix, Domenjó constata que, pel tipus de feina que fan els treballadors forestals, "està clar que és perillosa i, per tant, és molt important reforçar la seguretat laboral en aquest àmbit".

El programa finalitzarà amb la redacció d'una memòria on es desglossaran el passos que s'han dut a terme per desenvolupar aquest programa i els resultats obtinguts en les visites a les empreses forestals. També s'inclouran recomanacions per millorar la gestió de la prevenció tant a nivell d'empreses com a nivell d'associació. Tots els resultats es presentaran en una jornada final, emmarcada dins del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT).

El projecte compta amb la col·laboració de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball i l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral.