El Govern català ha identificat, en col·laboració amb patronals i altres agents econòmics, un total de 20 barreres a la internacionalització de l'empresa catalana i ha demanat al Govern espanyol que apliqui un paquet de mesures per eliminar les traves que en depenen, que són la majoria.

La demora en la construcció del Corredor Mediterrani és un exemple que posa el document de la falta d'infraestructures a Catalunya. El document ha sorgit del diagnòstic fet pel departament d'Empresa -a través d'Acció, l'agència per a la competitivitat de l'empresa catalana- i per Foment del Treball, Pimec, Ameac, Secartys i el Col·legi d'Economistes de Catalunya.

Facilitar l'obtenció de visats, els permisos de treball per a estran-gers residents a Catalunya o agilitar els tràmits amb la Seguretat Social per a desplaçaments temporals són algunes de les demandes que es fan en l'àmbit de la mobilitat de les persones, fet que acumula més barreres, amb 7 de les 20 detectades.

La falta de finançament i d'infraestructures o un tractament fiscal favorable són altres peticions que recull aquest document, que inclou 46 propostes concretes per fer front a aquestes 20 barreres detectades.

Falta d'enllaços aeris intercontinentals, una operativa de control de mercaderies en frontera poc eficient, falta de claredat en la normativa o bé falta de coneixement de la normativa fiscal de països estrangers són altres dels obstacles que aprecien les empreses catalanes que volen exportar.

Durant l'acte, el president de Pimec, Josep González, va reclamar també una regulació clara de la devolució de l'IVA de les exportacions, perquè Hisenda el torna «quan vol», va lamentar.

La consellera d'Empreses i Coneixement, Àngels Chacón, va assegurar que recentment el Govern va crear una comissió interdepartamental per eliminar els obstacles a la internacionalització de l'empresa catalana que en depenen, però ha urgit al nou Govern de Pedro Sánchez que «elimini els obstacles que dificulten les exportacions de les empreses catalanes».

En compliment del Pacte per la Indústria, el Govern va crear l'any passat una oficina tècnica de barreres a la internacionalització i, en el seu primer any de vida, ha atès més de 20.000 consultes per part de 2.700 empreses.

Les empreses que han utilitzat més aquest servei han estat del sector alimentari, químic, de la consultoria i recursos humans, i les d'altres béns de consum, i les principals consultes se centren en la normativa tecnicoadministrativa, les duanes, la normativa comercial i la logística.

71.600 milions d'euros

Per la seva banda, el conseller delegat d'Acció, Joan Romero, va destacar que Catalunya acumula vuit anys consecutius de creixement de les exportacions, que el 2018 van créixer l'1,1%, fins a arribar als 71.600 milions d'euros, cosa que suposa el 25% del que s'ha exportat al conjunt de l'Estat.

També, Chacón va ressaltar que actualment Catalunya ja disposa de 17.239 empreses exportadores regulars, és a dir, entitats que han exportat durant quatre anys seguits.

Una vegada elaborat aquest Pla d'actuacions per a la supressió de barreres a la internacionalització 2019-2021, s'activaran de manera coordinada les 46 actuacions pactades per intentar acabar amb aquests obstacles a la internacionalització de les empreses catalanes.