BBVA Research, el servei d'estudis del BBVA, estima que l'economia catalana, que el 2018 va repuntar el 2,3%, creixerà el 2,2% aquest any i el 2% el 2020, i que en aquests dos anys Catalunya generarà uns 126.000 llocs de treball. L'economista en cap per a Espanya i Portugal del BBVA Research, Miguel Cardoso, estima que Catalu-nya podria situar la seva taxa d'atur per sota del 10% a final del 2020, en concret en el 9,8%. Cardoso va recordar que l'economia catalana ha passat de créixer el 3,2% el 2017 al 2,3% el 2018 a causa de la «desacceleració» de la demanda externa, de l'activitat turística, de la indústria i del consum privat, però augura que Catalunya mantindrà el 2019 i el 2020 una dinàmica econòmica positiva.

No obstant això, aquest banc estima que els esdeveniments que van marcar el 2017, és a dir, els atemptats terroristes de la Rambla i la crisi política de l'octubre d'aquell any, han fet que Catalunya tingués entre l'agost del 2017 i el gener del 2019 uns 30.000 afiliats menys a la Seguretat Social -al voltant de l'1% de l'ocupació-, que els que hauria tingut en circumstàncies normals, segons els seus càlculs.

Miguel Cardoso va dir que no és possible separar l'efecte dels atemptats del que hagi pogut tenir la crisi política, encara que va apuntar que la bretxa oberta per aquests esdeveniments extraordinaris en indicadors com l'afiliació a la Seguretat Social encara no s'ha tancat.

L'economista en cap del BBVA Research també va donar per fet que un avançament electoral a Catalunya tindria un «efecte negatiu» sobre l'economia catalana, com succeeix amb qualsevol procés electoral, va comentar.

Amb tot, va argumentar que tant el preu del petroli i el canvi euro/dòlar es mantindran previsiblement estables, i que això, combinat amb el manteniment de la política monetària expansiva, afavorirà una economia com la catalana, que aporta el 25% de les exportacions de l'Estat.

En l'escenari previst, entre final del 2018 i del 2020 es podrien crear a Catalunya 126.000 nous llocs de treball, fet que permetria reduir la taxa d'atur fins al 9,8% al final del període, gairebé quatre punts percentuals per sobre del nivell abans de la crisi econòmica.