L'atur registrat a Catalunya va baixar de 10.507 persones el maig en relació amb l'abril i el mes es va tancar amb 371.091 desocupats, xifra que representa un descens del 2,75% intermensual, segons va informar ahir el ministeri de Treball i Seguretat Social.

En comparació amb el mateix mes de l'any passat, l'atur va caure en 14.477, el 3,75% menys. La caiguda és inferior a la del mateix mes de l'any passat, quan la reducció va ser de 13.378 persones intermensual, el 3,35% menys.

Pel que fa al conjunt de l'Estat, l'atur va baixar en 84.075 persones en relació amb el mes anterior, el 2,66% menys, mentre que en relació amb el mateix mes de l'any passat el descens va ser del 5,31%, concretament de 172.639 persones. El nombre de desocupats es va situar en 3.079.491, el nivell més baix en un mes de maig dels darrers deu anys.

Per sectors d'activitat, dels 371.091 aturats que hi havia el mes passat a Catalunya, 7.344 (-1.055) eren del sector de l'agricultura, 41.899 (-987) de la indústria, 30.347 (-377) de la construcció, 264.164 (-7.707) del sector serveis i 27.337 (-381) no tenien una feina anterior. D'altra banda, del total de desocupats a Catalu-nya, 158.209 eren homes i 212.882, dones. D'aquests, 26.844 eren menors de 25, dels quals 14.060 eren homes i 12.784 eren dones, segons les dades del ministeri de Treball.

Per demarcacions, l'atur cau en totes i és Lleida la que registra un descens més alt, amb el 8,44% menys que a l'abril, fins als 18.760 desocupats. En termes anuals, l'atur va caure en 1.361 persones, el 6,76% menys.

Per contra, el descens intermensual més baix es va produir a la demarcació de Barcelona, amb una reducció del 2,01%, fins a situar-se en 275.670 desocupats. En comparació amb el mateix mes de l'any passat, l'atur registrat a les comarques de Barcelona va caure en 9.599, el 3,36% menys.

A Tarragona va caure en 1.430 persones, el 3,20% menys que el mes anterior, i va tancar el mes amb 43.250 desocupats. En comparació amb el mateix mes de l'any passat, la reducció va ser del 4,91%.

Per últim, a la demarcació de Lleida l'atur va baixar en 1.700 persones, fins a les 33.411, una reducció del 4,84% respecte a l'abril. En comparació amb el mateix mes de l'any anterior, la baixada va ser del 3,70%.

Més contractes

Pel que fa al nombre de contractes, a Catalunya se'n van signar 304.711, que representa un increment de 35.844 persones respecte a l'abril, és a dir, el 13,33% més, mentre que en comparació amb el mateix mes del 2018 l'augment va ser de 906, el 0,30% més.

Del total, 39.433 contractes van ser indefinits i 265.278, temporals. Respecte als indefinits, es va registrar un augment del 4,84% en comparació amb el maig però una reducció de l'1,87% respecte al mateix mes de l'any anterior. Pel que fa als temporals, van créixer el 14,71% respecte a l'abril i el 0,63% en comparació amb el maig del 2018.