L'Institut Català de Finances (ICF) ha finançat més de 1.500 empreses per un import de 600 milions d'euros el 2018, el 96% de les quals petites i mitjanes empreses (pime) i noves iniciatives empresarials, segons va indicar ahir el Govern de la Generalitat.

L'Executiu català va donar llum verd formalment ahir als comptes anuals de la institució corresponents a l'exercici del 2018. Durant l'exercici passat, l'entitat financera pública catalana ha continuat treballant per impulsar el finançament del teixit empresarial amb l'objectiu de contribuir al creixement, la innovació i la sostenibilitat de l'economia catalana. Del volum total, 455,5 milions d'euros s'han formalitzat a través de l'ICF, i 143,7 milions, a través d'Avalis de Catalunya.

En conjunt, el volum de finançament atorgat pel Grup ICF durant l'exercici passat ha permès crear o mantenir gairebé 56.000 llocs de treball. En línia amb els objectius estratègics de l'economia catalana, el Grup ICF ha centrat la seva activitat en tres àrees principals: finançar el creixement de les pimes i la innovació empresarial per impulsar la transformació tecnològica i digital, donar suport financer a les start-ups, tant en les fases inicials com en les de desenvolupament a través de fons d'inversió, i crear línies de finançament per a l'àmbit social i que promoguin la sostenibilitat de l'economia d'acord amb els objectius de desenvolupament sostenible establerts a l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Productes

Per productes, el 2018 destaquen la línia ICF Eurocrèdit, cofinançada amb fons Feder, per potenciar el creixement, la innovació i la internacionalització de les pimes, la línia ICF Indústria 4.0, i la creació de les línies de crèdit per finançar la construcció i compra d'habitatge de lloguer social. En capital de risc, l'ICF ha compromès 15,3 milions d'euros en fons de capital de risc que inverteixen en empreses de nova creació i/o pimes en creixement.

Actualment, l'ICF participa en 33 instruments de capital de risc, en què hi ha compromès un volum de 167 milions d'euros. També disposa de dos fons propis -Capital Expansió i Capital MAB-, que han invertit un total de 9 milions d'euros en 11 empreses.

A més, a través de la línia de coinversió amb inversors privats per a empreses de nova creació, l'ICF ha finançat 19 start-ups per un import total de 3,2 milions d'euros. Respecte del 2017, ha augmentat tant el nombre d'empreses finançades (19%) com l'import total (28%).

El Grup ICF ha tancat el 2018 amb uns resultats nets de 13,1 milions d'euros, que es destinaran de manera íntegra a reserves. Pel que fa als principals indicadors financers, l'entitat disposa d'un coeficient de solvència del 39,8% i una ràtio de mora del 7,8%.