El proper dia 12 de juny tindrà lloc a Manresa la segona de les 6 trobades sectorials d'experts que treballen en el debat i contingut del que serà l'Agenda Urbana de Catalunya. En el cas de Manresa, la jornada se centra en el tema "Model de ciutat", amb tres epígrafs que són: model urbà, ecosistemes urbans i inclusió social.

L’Agenda Urbana de Catalunya vol afrontar de manera transversal i pluridisciplinària, els reptes que actualment tenen les societats modernes, indefectiblement encaminades a una major concentració de població a les ciutats. Les problemàtiques derivades d'aquest model, i els constants canvis d'escenaris econòmics, socials i tecnològics, aquests darrers a un ritme exponencial, fan que sigui del tot necessari afrontar aquesta situació d'una manera holística i amb la visió complementària de tota mena d'experts i especialistes.

Els temes a abordar i als quals cal donar resposta són reflex dels plantejaments de l'Agenda 2030 de Nacions Unides, amb mirada local dins l'escenari global.

En aquesta mateixa direcció treballa el Pacte Nacional per la Renovació Urbana, per tal de transformar les nostres ciutats als nous requeriments.

Envelliment de la població, qualitat mediambiental i salut, seguretat, mirada i solucions de gènere en l'espai urbà, sostenibilitat, habitabilitat, accessibilitat universal, producció i autoconsum d'energia dels edificis, economia circular, immigració, increment de les diferències socials, inclusió, mobilitat elèctrica, xarxes i accés a la informació, industria 4.0, ecomerç, etc.

Tots aquests àmbits, que requereixen d'anàlisis i solucions tècniques adequades, són els reptes del dia a dia dels professionals que configuren la Intercol·legial Tècnica de la Catalunya Central. Arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers i enginyers tècnics posem tot el nostre esforç i coneixement per a una societat millor, una qualitat de vida garantida malgrat les amenaces, i un futur sostenible i mediambientalment respectuós.

Els nostres col·legis professionals i els seus afiliats estan activament implicats en aquest repte d'afrontar amb rigor, professionalitat i actitud proactiva, els reptes que tenim al davant, i construir i adaptar les nostres ciutats per a una societat més diversa, inclusiva, justa i solidària, i un entorn sostenible.