El Govern preveu que el PIB català creixi el 2,2% el 2019 i l'1,9% el 2020, segons l'escenari macroeconòmic de Catalunya per al bienni 2019-2020 publicat ahir pel departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda.

Aquesta previsió indica una moderació del creixement, després del 2,6% del 2018. En xifres totals, el PIB català assolirà un volum de 251.259 milions d'euros, gairebé 9.000 més que el 2018. La previsió del Govern és que l'atur baixi fins al 10,2% aquest any i fins al 9,5% el vinent. D'altra banda, el consum de les llars es moderarà amb l'1,9% més el 2019 i l'1,6% el 2020, i el de les administracions públics creixerà l'1,8% i l'1,7%, respectivament.

Aquest escenari plantejat pel departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda suggereix un dinamisme similar al de la mitjana de l'Estat però superior al del conjunt d'economies avançades, amb un creixement de l'1,8% el 2019, segons el Fons Monetari Internacional.

La conselleria d'Economia i Hisenda va afirmar que les previsions actuals pronostiquen una estabilització del creixement de l'economia catalana al voltant del 2% «en línia amb una fase més madura del cicle econòmic, en què l'avanç de l'economia catalana va convergint cap al seu valor potencial o de llarg termini».

La conselleria d'Economia i Hisenda va alertar, però, que aquest escenari macroeconòmic està sotmès a riscos externs «orientats principalment a la baixa», com per exemple la feblesa del creixement econòmic a la zona euro, l'escalada del proteccionisme comercial i les incerteses al voltant del Brexit.

Un dels elements que continuarà impulsant l'economia catalana serà la demanda interna. El creixement del consum de les llars es moderarà amb l'1,9% el 2019 i l'1,6% el 2020; el de les administracions públiques creixerà l'1,8% i l'1,7%, respectivament, i el de la formació bruta de capital augmentarà el 3% i el 2,9%. Pel que fa a la demanda externa, es preveu que segueixi positiva aquests anys tot i que amb un model més moderat, el 0,3% els dos anys.

D'altra banda, les exportacions creixeran el 2,8% l'any 2019 i el 3,5% el 2020, el que suposa una «certa acceleració en comparació amb la feblesa mostrada per les exportacions de béns i serveis el 2018». Les importacions augmentaran el 3,6% aquest any i el 3,8% el vinent.