El departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) va publicar dijous de la setmana passada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la convocatòria anual d'ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries 2019, en compliment d'un dels objectius primordials, com és l'impuls i el foment de les assegurances agràries per tal de salvaguardar les produccions agrícoles i ramaderes, i prioritzar sobretot les que tenen un nivell d'assegurament baix. La convocatòria es realitzarà mitjançant dues disposicions i té un pressupost de 2,2 milions d'euros.

Dins el marc del Pla d'assegurances agràries combinades, el DARP, entre altres actuacions per al foment de l'ús de les assegurances agràries, estableix ajuts a la contractació de les pòlisses, ajuts que regula l'Ordre recentment publicat. Les ajudes que concedeix el DARP consisteixen a subvencionar un percentatge sobre la subvenció que l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (ENESA) aplica a la pòlissa contractada, excepte en el cas de les assegurances de recollida i destrucció d'animals morts, on l'ajut és un import per animal segons la classe de bestiar i la zona de recollida.

Tal com ja es va fer amb els ajuts del Pla 2018, la convocatòria d'ajuts per a les assegurances agràries del Pla 2019 es farà mitjançant dues disposicions: la primera, que es va publicar la setmana passada amb un pressupost de 2.200.000 euros i que recull els ajuts de les pòlisses que entrin en vigor fins al dia 31 d'octubre del 2019, i durant el mes d'octubre d'enguany, es preveu publicar una segona convocatòria per a les pòlisses del Pla 2019 que entrin en vigor amb posterioritat al 31 d'octubre del 2019.

En les bases reguladores d'enguany es presenta una novetat important, i és que el DARP subvencionarà un percentatge sobre la subvenció que ENESA apliqui a totes les parcel·les, els caps de bestiar o les instal·lacions aqüícoles de la pòlissa contractada d'acord amb el tipus de persona beneficiària, prioritzant els Agricultors Professionals (AP), les Empreses Agràries Prioritàries (EAP) i els Joves Agricultors (JA), respecte a la resta de beneficiaris.