Catalunya va liderar el 2018 les operacions de capital inversió privat, o capital de risc, amb actuacions per 1.756 milions d'euros, encara que en volum la primera comunitat autònoma va ser Madrid, amb 2.693 milions, en 168 operacions.

Les dades de l'Associació Espanyola de Capital Privat (Ascri) reflecteixen que el sector acumula un volum d'inversió viva al tancament del 2018 de 22.990 milions, amb 2.437 empreses en cartera, de les quals el 92% són pimes, que donen feina a més de 350.000 persones. Del total de la inversió viva, 9.286 milions es localitzen a Madrid i 5.673 a Catalunya, seguits del País Basc (1.478 milions) i la Comunitat Valenciana (1.358 milions). La concentració del gruix de la inversió en aquestes quatre comunitats és coherent amb el seu dinamisme emprenedor i innovador, un ecosistema propici per al capital de risc.