Després de setmanes de protestes sindicals, el departament d'Educació ha fet marxa enrere i ha aturat la implantació del nou model d'FP Dual que havia generat controvèrsia en el sector educatiu i en les patronals. En un comunicat, el departament que dirigeix Josep Bargalló va anunciar ahir que atura la implantació d'aquest nou model previst per al curs 2019-2020 i que enceta un període de negociació amb tots els agents implicats (sindicats, comunitat educativa i patronals) per definir un nou model de concertació de l'FP Dual que pugui ser efectiu el curs 2020-2021. L'objectiu, segons el departament, és millorar la formació de l'alumnat, l'èxit educatiu i la inserció professional, així com reduir els índexs d'abandonament dels estudis.

El març passat, el departament va presentar una resolució sobre l'organització de l'FP Dual amb la intenció, entre d'altres, de fer una distribució curricular única per a cada cicle formatiu, incrementar les hores d'estada a l'empresa, sense reduir les de formació als centres educatius, potenciar el treball per competències i millorar les condicions retributives dels estudiants. Després que es publiqués al DOGC, el 22 de maig passat, els sindicats van mostrar el seu rebuig unitari al contingut de la resolució i van demanar al departament obrir un període de negociació. La comunicat educativa es va mobilitzar amb la plataforma Defensem l'FP, per denunciar que les modificacions eren una «reforma low cost», que els alumnes perdien hores lectives als centres educatius, que s'havia anunciat massa tard i «a correcuita».