? Els excandidats a la Cambra de Barcelona Carles Tusquets i Ramon Masià han presentat un requeriment davant el Consell General de Cambres de Catalunya per irregularitats en els comicis a l'organisme cameral barceloní, celebrats el mes de maig, fet que podria obrir la porta a una impugnació dels resultats. Tusquets i Masià han presentat un requeriment que qüestiona l'actuació de l'empresa responsable de la plataforma de votació electrònica, Scytl.