Tretze associacions de polígons bagencs han elaborat un manifest en què sol·liciten al Govern de la Generalitat que reguli «un model de gestió que estructuri organitzativament els polígons i doti dels recursos necessaris les associacions que els gestionen».

El manifest va ser signat per les principals associacions del Bages a final de l'any passat amb l'objectiu de «reivindicar la importància dels polígons que són clau en el dinamisme socioeconòmic dels municipis i davant de la necessitat d'adaptar-los i millorar-los per tal que siguin més eficients i competitius», segons un comunicat emès conjuntament per les associacions.

El manifest ha estat lliurat a la delegada del Govern a la Catalunya central, Alba Camps, que el trametrà a la directora de Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement a la Catalunya Central, Bàrbara Minoves, amb qui la Comissió d'Associacions de Polígons té previst reunir-se per informar-la de la finalitat i els objectius del document. El col·lectiu també té previst mantenir una reunió amb la directora general d'Indústria del Departament d'Empresa i Coneixement, Matilde Villarroya. El manifest també es farà arribar als ajuntaments del Bages, al Consell Comarcal, a la Diputació de Barcelona, a la Cambra de Comerç, a la Unió de Polígons Industrials de Catalunya, a Pimec i als sindicats.

En el manifest, les associacions bagenques recorden que només una cinquantena de polígons de les 1.900 àrees industrials catalanes disposen d'algun òrgan de gestió propi, fet que els converteix, segons el manifest, en «més endreçats, més dinàmics i amb més serveis i, òbviament, més competitius». El manifest apunta que el Bages és la comarca de la demarcació de Barcelona amb més percentatge d'associacions respecte dels seus polígons d'activitat econòmica, ja que n'hi ha 14 que representen 42 dels 101 polígons de la comarca. També recorda que en algunes ocasions hi ha hagut iniciatives legislatives al Parlament per regular les fórmules de gestió als polígons, que no han prosperat a causa de dissolucions de la càmera.

Per això reclamen que «es reprenguin les iniciatives legislatives o que se'n creïn de noves» per establir un model de gestió de les àrees d'activitat econòmica. A més, sol·liciten que es tinguin en compte els models ja en funcionament a Catalunya i que les associacions i òrgans de gestió dels polígons disposin d'una regulació «legal clara i amb els recursos necessaris».