El departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat ha anunciat aquesta setmana a través d'un comunicat que, davant l'èxit de les dues edicions anteriors, s'han convocat novament els ajuts destinats a les activitats de demostració de Transferència Tecnològica (operació 01.02.01 del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya PDR 2014-2020) corresponents al 2019, per un import total d'1.500.000 d'euros. Aquests ajuts estan cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) d'acord amb el que preveu el PDR de Catalunya 2014-2020. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 d'octubre d'enguany.

Agricultura apunta que la transferència tecnològica i la gestió del coneixement constitueixen un element clau en els objectius del departament. En aquest sentit, la Generalitat va definir com una de les seves prioritats l'impuls i la coordinació de l'R+D i la innovació i transferència tecnològica del sector. Aquest compromís es va formalitzar amb l'aprovació del Pla Estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020.

Per al període 2014-2020, la innovació constitueix una prioritat transversal per als objectius de la Unió Europea, que ha d'aplicar-se de manera horitzontal en relació amb altres prioritats de desenvolupament rural. En línia amb aquesta prioritat, un dels objec-tius o reptes del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya és estimular la innovació i la transferència de coneixements.

Per donar resposta als objec-tius de govern de potenciar la transferència tecnològica en el sector agroalimentari i forestal, el PDR per al període de programació 2014-2020 preveu «accions de transferència de coneixements i informació» l'operació 01.02.01, centrada en ajuts destinats a les activitats de demostració i a les accions d'informació. Aquests ajuts tenen com a objectiu donar suport a la transferència de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les realitats territorials i sectorials dels sectors agrícola, ramader, forestal i agroalimentari de Catalunya.