El 51,9% dels accidents laborals amb baixa ocorren en les tres primeres hores de la jornada laboral, si bé la segona hora de treball és la que presenta més sinistralitat, ja que s'hi concentren dos de cada deu accidents. El perfil majoritari de l'accidentat en el treball és el d'un home d'entre 31 i 50 anys, amb una antiguitat a l'empresa inferior a tres anys, que pateix un sinistre de caràcter lleu, en dilluns, durant la segona hora de la jornada laboral i mentre realitzava un desplaçament (caminar, córrer, pujar o baixar). Són dades del 4t Observatori d'Asepeyo, que destaca que la sinistralitat laboral amb baixa encadena cinc anys creixent més que l'ocupació, en augmentar el 2018 el 4,4%, 1,5 punts per sobre de l'increment de l'afiliació.