El nombre d'hipoteques signades l'abril a Catalunya va disminuir el 3,5% en comparació amb el mateix mes del 2018, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Així, l'abril es van constituir 4.636 hipoteques sobre habitatge, una xifra que també suposa una disminució de gairebé el 10% respecte al mes anterior. Pel que fa al capital prestat, es va registrar una reducció del 8,4% en la seva taxa anual, amb un total de 656.976 milions d'euros prestats.

Al conjunt de l'Estat, es van constituir 29.036, el 0,1% menys que fa un any i el 5,5% menys que el mes anterior.

Tot i aquesta reducció, Catalunya va tornar a ser la tercera comunitat on es van signar més hipoteques, darrere d'Andalusia (6.065) i de Madrid (5.380).

Per demarcacions, Tarragona i Barcelona van registrar un descens en el nombre d'hipoteques, de l'11,35% i el 4,8% respectivament, mentre que Girona i Lleida van tenir un creixement de l'11,45% i el 10,39%, respectivament. Així, a Barcelona es van formalitzar 3.507 hipoteques, a Tar-ragona 453, a Girona 506 i a Lleida 170.Pel que fa a l'import prestat, també es va reduir a Tarragona i a Barcelona, el 25,71% i el 8,9%, respectivament, mentre que a Lleida va pujar el 18,4% i a Girona el 6,6%. A Barcelona, el capital prestat va ser de 537.887 milions d'euros; a Girona, de 62.882; a Tarragona, de 39.984, i a Lleida, de 16.223.