La taxa de risc de pobresa a Catalunya és del 21,3% de la població, 1,3 punts més que l'any anterior, a causa de l'increment dels ingressos mitjans nets de les llars catalanes, que ha fet pujar el llindar per sota del que es considera que s'està en risc de pobresa.

Segons les dades de l'enquesta de condicions de vida del 2018 que va fer públiques ahir l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), els ingressos mitjans nets de les llars catalanes se situen en 32.763 euros i en 13.338 euros per persona, un increment de 626 euros (4,9%), encara que el 52,7% dels catalans afirmen que té dificultats per arribar a final de mes.

Segons l'Idescat, aquest augment dels ingressos significa que el llindar de risc de pobresa (que es fixa en el 60% de la mitjana dels ingressos) sigui el 8,8% superior al de l'any anterior i se situï en 10.981 euros a les llars d'una sola persona l'any 2018.

Aquest augment del llindar ha comportat que determinats col·lectius que tenen uns ingressos estables, com els pensionistes, que abans tenien la renda justa per damunt del llindar, ara passin a situar-se per sota. Així, la taxa de risc de pobresa ja arriba a un de cada cinc catalans, el 21,3% de la població, 1,3 punts més que l'any anterior, encara que per edats la població menor de 16 anys segueix sent la que té la taxa més elevada (28,0%), malgrat ser l'única que disminueix en relació amb l'any anterior (0,5 punts).

En canvi, la taxa de la població de 16 a 64 anys (20,2%) ha augmentat 1,2 punts i la de la població de més de 65 anys (19,2%) és la que més ha incrementat en relació amb la de l'any anterior (3,7 punts).

Les privacions més freqüents que manifesten els catalans segueixen sent no poder afrontar unes despeses imprevistes de 700 euros (28,3%) i no poder-se permetre una setmana de vacances l'any (27,2%), encara que aquestes privacions milloren respecte a l'any anterior (3,6 i 2,5 punts respectivament). En canvi, altres privacions, com no poder mantenir l'habitatge a temperatura adequada, han augmentat (del 6,3% al 8,8%).

El nombre de persones que diuen que arriben a final de mes amb molta dificultat (8,5%), amb dificultat (16,1%) o amb certa dificultat (28,1%) representen el 52,7% de la població, davant el 49,6% de l'any 2017.

Segons l'Idescat, el 58,2% de les llars catalanes van rebre almenys un tipus de prestació social, percentatge lleugerament inferior a l'any anterior (60,0%).