El Tribunal Suprem ha dictaminat que els bitcoins «no són diners, ni poden tenir aquesta consideració legal, als efectes de responsabilitat civil». La sala penal ha confirmat una condemna de dos anys de presó imposada per l'Audiència de Madrid contra l'administrador únic d'una empresa per una estafa a cinc persones feta amb bitcoins. Els estafats van recórrer la sentència i van demanar que l'acusat els restituís els bitcoins estafats, i no en euros, però el Suprem ho ha desestimat en considerar que «l'acte de disposició patrimonial que s'ha de rescabalar es va materialitzar sobre el diner en euros». A més, la sala considera que el bitcoin no és «susceptible de retorn», ja que «no es tracta d'un objecte material ni té la consideració legal de diners». En la sentència, el ponent de la qual és el magistrat Pablo Llarena, el Suprem avala que el retorn de l'estafa es faci en euros.