El departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat va informar que el divendres 28 de juny va efectuar un pagament de 834.000 euros dels ajuts directes dissociats, i va finalitzar així els pagaments dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC) de l'any 2018. En aquest sentit, l'import total d'aquests ajuts ha estat de 265.146.199 euros per a 32.088 beneficiaris.

El departament d'Agricultura indica a través d'un comunicat que els ajuts directes de la PAC consten dels ajuts dissociats, que inclouen l'ajut de pagament bàsic, el pagament per pràctiques agrícoles beneficioses per al medi ambient (altrament dit pagament verd), el complement de joves, i l'ajut del règim de petits agricultors; els ajuts associats agrícoles, i els ajuts associats ramaders.

Els ajuts dissociats, amb un import de 236.258.662 euros, representen el 89% de l'import del total dels ajuts directes de la PAC, que han anat destinats a 32.088 agricultors de Catalunya. Tot i que el pagament dels ajuts dissociats, atenent les normes de la Comissió Europea (CE), es podia fer en tres fases, amb una primera bestreta del 50%, un pagament del saldo fins al 95%, i un darrer pagament de la resta del saldo, Agricultura informa que Catalunya va optar per fer un únic pagament del 95% del saldo, previ acord amb els representants agraris.

D'aquesta manera, a començament de desembre els agricultors catalans ja havien cobrat el 93% del total dels ajuts directes de la PAC 2018.