La facturació del comerç electrònic a Espanya va aconseguir el 2018 un total de 39.243 milions d'euros, la qual cosa suposa el 29,1% més que els 30.406 milions d'euros que va ingressar l'any precedent, segons les últimes dades ofertes per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

Aquesta dada es produeix després que en el quart trimestre de l'any les vendes del comerç electrònic ascendissin fins als 10.820 milions d'euros, el 26,9% més que els 8.526 milions d'euros dels tres últims mesos del 2017 i el 7% més que els 10.116 milions d'euros del tercer trimestre.

Per sectors, les indústries amb més ingressos en el quart trimestre del 2018 han estat les agències de viatges i operadors turístics, amb l'11,5% de la facturació total; el transport aeri, amb el 8,6%, i les peces de vestir, amb el 6,8%.

Transport terrestre

Per part seva, el nombre de transaccions registrades va superar per primera vegada els 200 milions trimestrals després d'aconseguir en els tres últims mesos de l'any passat els 205,8 milions d'operacions, la qual cosa representa una pujada del 33,2% respecte als 154,4 milions del mateix període de l'any anterior.

En aquest context, el transport terrestre de viatgers lidera el rànquing per compravendes amb el 7,6%, seguit dels jocs d'atzar i apostes i la venda de discos, llibres, periòdics i papereria, amb el 6,2% i el 5,4%, respectivament.

Quant a la segmentació geogràfica, les pàgines web de comerç electrònic a Espanya van acumular el 49,2% dels ingressos en el quart trimestre del 2018, el 16,3 % dels quals són procedents de l'exterior, mentre que el 50,7% restant corresponia a compres amb origen a Espanya a webs a l'exterior.

En aquest context, el saldo net exterior, la diferència entre el que es compra des de l'estranger a llocs webs espanyols i el que es compra des d'Espanya a l'estranger, va llançar un dèficit de 3.726 milions d'euros en els tres últims mesos de l'any passat.

En concret, el volum de negoci de les transaccions amb origen a Espanya cap a l'exterior va ser de 5.491 milions d'euros, el 29,3% més, mentre que les vendes des de webs espanyoles cap a l'exterior van assolir una facturació de 1.765 milions d'euros, el 50,3% més.

El comerç exterior

Així mateix, les dades de la CNMC recullen que el 95,3% de les compres des d'Espanya cap a l'exterior es dirigeixen a la Unió Europea, mentre que a continuació se situa els Estats Units (2%) i Pacífic (1,2%). El transport aeri (9,2%), les peces de vestir (8,7%) i els jocs d'atzar i apostes (5,2%) són els sectors més demanats.

En el cas de les compres que es van fer a Espanya des de l'exterior, el 70% prové de la UE, mentre que el 10,2% procedeix de la regió que engloba Europa Central, Orient Mitjà i Àfrica (CEMEA) i el 7,2% ve d'Amèrica Llatina.

Les àrees d'activitat relacionades amb el sector turístic -que agrupa les agències de viatges, transport aeri, transport terrestre, lloguer d'automòbils i els hotels- acaparen el 69,2% de les com-pres.

D'altra banda, els ingressos de comerç electrònic dins d'Espanya van augmentar el 14,8% interanual en el període comprès entre l'octubre i el desembre, fins als 3.564 milions d'euros.

El sector turístic suposa el 21,9% de la facturació dins de l'Estat espanyol, seguit dels espectacles artístics, esportius i recrea-tius (7,4%) i les peces de vestir (5,9%).