Les dones ocupades espanyoles són un 30% més actives que els homes ocupats, ja que el 13% de les treballadores està buscant feina, mentre que en el cas dels homes es tracta del 10%, d'acord amb un estudi sobre la taxa d'ocupats que busquen una altra feina, activament elaborat per Randstad Workmonitor.

La major activitat de la dona ocupada és una tendència que es repeteix en els últims trimestres, tot i que les diferències s'han estret.

Fa un any les dones ocupades buscaven ocupació un 64% més que els seus companys homes. De forma conjunta, Randstad destaca que més de 2,1 milions d'ocupats es troben buscant una altra feina de manera activa, el que suposa el 11% del total, una caiguda del 3% respecte al 2018.

Per sectors, l'estudi de Randstad Workmonitor conclou que a Espanya els sectors de logística, amb un 38,5%, alimentari, amb un 33,33%, i tecnològic, amb un 31%, són aquells en els quals els empleats busquen feina més activament.