Catalunya va recuperar el 2018 el PIB per capita que tenia abans de la crisi, que es va situar en 32.000 euros, segons l'Informe Anual de l'Economia Catalana 2018, que va presentar ahir el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès. L'informe apunta que l'economia catalana va registrar un creixement del 2,6% el 2018 i representa el 19,1% del PIB espanyol, i és la que més activitat va generar a Espanya.

Pere Aragonès considera «excel·lent» aquest creixement i va dir que encara, que ara entrem en una fase més madura del cicle, la «fotografia macro és molt bona». Una dada que satisfà especialment el conseller és la de la recuperació del PIB per habitant, després que fa dos anys l'economia catalana registrés el mateix PIB total que abans de la crisi. «Com a govern volem que aquesta conjuntura es traslladi a la ciutadania», va explicar, a la vegada que va afegir que el creixement sense prosperitat «no ens val». Per això, va apostar per crear una agenda catalana de la prosperitat, que ha de ser transversal i ha d'incloure mesures de molts àmbits, tant estructurals com puntuals.

Per a Aragonès, una economia oberta ha d'apostar per la redistribució de la riquesa i potenciar la formació i la innovació al mercat laboral, i va dir que no es pot combatre la pròxima crisi amb la «devaluació salarial». Malgrat que el 2018 va disminuir l'índex de desigualtat i va augmentar la renda disponible, va créixer també la pobresa relativa, amb especial incidència en les dones.

La secretària d'Economia del departament, Natàlia Mas, va explicar que el 2018 l'economia catalana va mostrar un elevat grau de «resiliència» davant les turbulències globals i que es va situar com una de les economies més dinàmiques de la zona euro, amb un creixement del 2,6%, encara que va destacar que en situar-nos en una fase més madura del cicle «el creixement és més moderat» que en anys anteriors.

L'obertura més important a l'exterior ha comportat també un grau d'exposició més alt als riscos internacionals, per la qual cosa les exportacions catalanes han passat de créixer el 5,1% el 2017 al 2% el 2018, a causa de la falta de dinamisme dels principals mercats d'exportació de les empreses catalanes. Durant el 2018, la taxa d'ocupació de Catalunya es va situar el 67,9% i la taxa d'atur es va reduir fins a situar-se l'11,5%, la més baixa dels últims 10 anys.

Els serveis i la construcció van créixer el 2,9% i el 4,7%, respectivament, encara que la indústria va tenir un creixement més feble, de l'1,1%, després del fort creixement del 2017, del 4,8%.

El nombre d'empreses amb domicili social a Catalunya va augmentar el 2017, última dada disponible, l'1,5%, mentre que el d'empreses amb activitat a Catalunya va créixer l'1,7%.

Les inversions privades i de capital de risc van augmentar el 68,8% el 2018 i destaca l'augment del 13,4% de les inversions en start-ups amb seu a Catalunya.

Els comptes de la Generalitat van presentar el 2018 un dèficit de 1.025 milions d'euros, l'equivalent al 0,44% del PIB, i Catalunya va aconseguir per primera vegada, l'any passat, complir els objectius de dèficit, deute i despesa. El dèficit ha passat de 9.100 milions d'euros l'any 2010 a 1.025 el 2018, fet que suposa una reducció del 90% per a aquest període.