? Una jornada celebrada aquesta setmana a Madrid centrada en la necessitat d'impulsar la transformació digital des dels departaments de Recursos Humans de les companyies va permetre estimar que a Espanya només el 30% de les empreses tenen un pla estratègic per portar a terme la seva transformació digital, «una xifra relativament baixa», segons David Monge, director general de Nexian, si es compara amb la dels veïns europeus. «El primer pas és analitzar amb l'empresa en quina fase es troba», va assegurar el director general.