La meitat dels espanyols té confiança en la millora del mercat laboral i el 55% dels enquestats desocupats creuen que trobaran feina en menys de tres mesos, segons es desprèn de l'Índex de Confiança Laboral de PageGroup.

Preguntats sobre com creuen que evolucionarà la seva situació professional al llarg de l'any, el 75,3% dels enquestats considera que millorarà el desenvolupament de les seves habilitats i gairebé el 50% d'ells creuen que la promoció a la seva empresa també millorarà.

Entre els factors més valorats pels espanyols, l'enquesta posa en relleu que per al 98% dels enquestats la relació amb els seus superiors i companys és el més important, seguit dels beneficis socials com accedir a formacions o disposar d'una bona política de conciliació laboral i familiar.

Les escasses oportunitats de promoció (58,8%) i el salari (46%) destaquen per ser els dos factors amb els quals estan menys satisfets en general. Pel que fa a conciliació de la vida laboral i personal, només el 37,2% asseguren estar satisfets.

L'estudi també destaca que una gran majoria (74,4%) dels espa-nyols estarien disposats a accedir a una ocupació temporal per la possibilitat d'enriquir les seves habilitats i d'adquirir més experiència. Altres raons que al·leguen són l'oportunitat de treballar per a diferents empreses i ocupar diferents llocs i la dificultat per trobar una feina fixa.

El director general de Page Group Espanya, Jaime Asnai González, va assenyalar que el contracte temporal està deixant de ser sinònim de precarietat. Per contra, aspectes com la mobilitat internacional o el teletreball són aspectes que tenen menys importància. González va destacar que les bones relacions a la feina són «imprescindibles» perquè hi hagi un bon ambient de treball. Així, va deixar clar que això, al costat d'una bona política de conciliació laboral, incrementa la motivació i productivitat dels empleats.