Caixabank va guanyar 622 milions d'euros el primer semestre, un 52,1% menys que en el mateix període de l'any passat, per l'impacte de l'ERO a 2.023 treballadors de l'entitat, segons va informar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Si no s'hagués produït aquesta circumstància, el resultat dels primers sis mesos de l'any hauria assolit els 1.307 milions d'euros, un 0,7% més que el 2018 (1.298 milions d'euros).

D'altra banda, l'entitat va superar, per primer cop, els 600.000 milions en volum de negoci, un 4,9% més, i els recursos van augmentar fins als 380.864 milions d'euros, un 6,2% més interanual. Quant al seu pla estratègic, Caixabank avançarà al juny del 2020 l'objectiu de disposar de 600 oficines Store, que inicialment era al desembre del 2021.

El marge d'interessos del primer semestre va pujar fins als 2.748 milions d'euros, que representa un increment de l'1,9% en comparació amb els primers sis mesos de l'any passat per l'impacte de l'increment dels ingressos del crèdit i els costos menors de finançament retail i institucional.

En relació al trimestre anterior, l'evolució ha estat de l'1,5% per l'increment de comissions i ingressos per contractes d'assegurances.

Els ingressos per comissions es van situar en 1.248 milions d'euros, un 3,5% menys respecte el mateix període del 2018. En aquest sentit, les comissions bancàries, valors i d'altres, van pujar fins als 719 milions d'euros, un 3% menys, pel descens de les operacions singulars en banca d'inversió.

Culmina la participació a Repsol

D'altra banda, al llarg del segon trimestre, Caixabank ha culminat la seva participació a Repsol i ha ingressat 104 milions d'euros pels dividends de Telefónica i 46 milions bruts corresponents al banc angolès BFA.

En aquest sentit, els resultats de les entitats valorades pel mètode de la participació disminueixen 294 milions d'euros (-58,4 %) respecte al mateix període de l'exercici anterior; essencialment, per la no-atribució el 2019 del resultat de BFA i Repsol (312 milions d'euros el 2018). Si s'exclogués aquest efecte, l'evolució d'aquest epígraf seria positiva (+9,4 %).

El resultat d'operacions financeres es va situar en 261 milions d'euros, un 10,9% menys, que inclou la materialització de plusvàlues en actius de renda fixa durant el segon trimestre.

Pel que fa a l'estalvi a la vista, assoleix els 189.951 milions d'euros, un 9% més interanual i un 5,5% més que el trimestre anterior, per l'efecte estacional de les pagues dobles, que supera els 4 milions de nòmines domiciliades. També, destaca l'increment dels passius per contractes d'assegurances (+4 % durant l'any i +0,9 % durant el trimestre).

Crèdit bruts als clients

D'altra banda, el crèdit brut a la clientela es va situar en els 230.867 milions d'euros, un 2,7% més i la cartera sana ho va fer en un 3,3% més, i el crèdit a particulars va augmentar un 5,8% el 2019 i durant el trimestre, impulsat pel crèdit al consum (+8,2 % durant l'any i +4,7 % durant el trimestre) i també per l'estacionalitat positiva de la bestreta a pensionistes durant el segon trimestre.