Banc Sabadell ha guanyat 532 milions d'euros durant el primer semestre de l'any, xifra que representa un augment del 340,9% més que en el mateix període de l'any passat, quan els beneficis van ser de 121 milions d'euros, segons va informar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Aquest increment s'explica per l'absència de costos extraordinaris per la integració del britànic TSB i per un descens en les provisions. Pel que fa als ingressos del negoci bancari (marge d'interessos més comissions netes) mostren un creixement sostingut i han augmentat un 2,7%, mentre que el marge d'interessos s'ha situat en els 1.806 milions d'euros (1.320 milions excloent-hi TSB), que suposa un descens interanual de dues dècimes de punt a nivell de grup per l'aplicació de l'IFRS16 i uns menors tipus d'interès a llarg termini.

En relació al trimestre anterior, els ingressos del negoci bancari han augmentat un 2%; i el marge d'interessos ha presentat un creixement de mig punt pels majors volums i activitat comercial. Les comissions s'han incrementat al mateix temps durant el segon trimestre, un 6% pel bon comportament en tots els segments.

El total de despeses es va situar en els 1.567 milions d'euros al tancament del juny del 2019 (1.043 milions sense TSB) davant els 1.656 milions d'euros al tancament de l'exercici anterior (1.051 milions excloent-hi TSB), un 5,4% menys.

El crèdit viu ha tancat el segon trimestre del 2019 amb un creixement interanual de set punts, que representa un saldo de 141.703 milions d'euros, i els recursos de clients en balanç sumen 141.682 milions d'euros i presenten un creixement interanual del 4,5% i d'un 1,3% intertrimestral.

Els saldos de comptes a la vista del grup van pujar a 113.607 milions d'euros, que suposa un increment del 7,8% respecte al mateix període de l'any passat i un 3% en relació al primer trimestre. Els dipòsits a termini van sumar 28.303 milions d'euros.