La indústria catalana va tancar el 2018 amb 484.000 afiliats a la Seguretat Social, el 2,6% més que l'any anterior, fet que suposa el cinquè any consecutiu de creixement en el nombre d'empleats en el sector, segons destaca l'Informe anual sobre la indústria a Catalunya.

L'informe, presentat ahir a la conselleria d'Empresa de la Generalitat, indica que l'increment de l'ocupació industrial va contribuir que l'atur registrat a Catalunya es reduís en el 10,5% el 2018, un ritme menor al de l'any anterior, que va ser del 15,4%.

Encara que positiva, l'estudi reconeix que l'evolució de l'ocupació en la indústria ha moderat el seu creixement respecte al 2017, any en què el nombre d'afiliats va ser el 2,9% superior, cosa que constata una «relativa desacceleració» d'aquesta variable. De fet, aquest clima de desacceleració econòmica s'extrapola a pràcticament totes les variables de la indústria catalana recollides per l'informe, començant pel valor agregat brut (VAB, que constata que, encara que la indústria ha crescut per cinquè any consecutiu, aquest increment només ha estat de l'1,1%, davant el 4,8% registrat el 2017).

Així, el pes de la indústria al PIB de Catalunya el 2018 va ser del 20,6%, mentre que l'any anterior es va situar en el 21%, i el conjunt de l'economia catalana també va moderar el seu creixement al 2,6%, davant la pujada del 3,3% el 2017. Pel que fa al comerç internacional, el 2018 la indústria catalana va exportar mercaderies per valor de 71.649 milions d'euros, l'1,1% més, mentre que l'any passat l'increment de les vendes a l'exterior va ser de gairebé el 7%.

La directora general d'Indústria, Matilde Villaroya, atribueix aquesta diferència a un 2018 marcat per la incertesa de processos com el Brexit i les tensions comercials entre els Estats Units i la Xina, que han motivat la desacceleració econòmica de la zona euro.

Les exportacions de productes tecnològics van representar el 94% dels enviaments a d'altres països, entre els quals destaquen Portugal i França, que han augmentat les seves compres de mercaderies a Catalunya el 4,6% i el 2,4%, respectivament. Per contra, Catalunya va fer importacions per valor de 90.765 milions d'euros, el 7% més respecte a l'any anterior, amb la qual cosa la balança comercial de la indústria de Catalunya l'any 2018 va registrar un dèficit de 19.116 milions d'euros.

La inversió industrial va augmentar a Catalunya el 9,6% el 2018, el tercer increment més alt dels últims anys, i va estar liderada per l'ampliació de capacitats de les indústries (29,2% sobre el total invertit), seguida dels béns d'equip (20,7%), energia (15%), béns intermedis (12,1%) i automoció (9,2%). D'altra banda, la inversió estrangera en la indústria de Catalunya va ser de 1.187,3 milions d'euros, el 0,2% més, procedent la majoria de la UE (85,4%), mentre que la inversió de la comunitat autònoma dirigida a l'estranger va caure el 44,5% en termes interanuals, fins als 160 milions d'euros. La tendència a la moderació en el sector industrial es repeteix en les dades de l'índex de producció industrial (IPI), que va créixer el 0,8% el 2018, davant el 3,7% de l'any anterior, i l'índex de preus industrials (IPRI), que va créixer una mitjana del 2,7% en comparació al 4,3% del 2017.

Els responsables de l'informe preveuen que el sector industrial seguirà moderant la seva evolució en etapes posteriors en paral·lel al conjunt de l'economia catalana, que calculen que tindrà un creixement del 2,2% al tancament del 2019, i de l'1,9% el 2020.