31 de juliol de 2019
31.07.2019

Empreses 360°, mesurar per gestionar empreses

Mesurar el risc en una empresa és un repte complex - La manca d'informació impedeix una gestió racional dels elements consubstancials a una empresa, i el risc n'és un

31.07.2019 | 15:00
Mapfre va crear Empreses 360º per facilitar la seva gerència de riscos

Però, què és el risc? És la contingència o proximitat d'un dany. El "risc" afecta qualsevol de les activitats que podem desenvolupar en el nostre dia a dia i és consubstancial a l'activitat empresarial. Precisament, és la seva existència el que fonamenta el concepte de benefici empresarial, perquè per aconseguir el seu objectiu l'empresari ha d'assumir riscos, i el benefici és el premi aconseguit per haver pogut satisfer les necessitats dels consumidors després d'evitar aquests riscos. Aquests riscos poden ser classificats en dos grans grups:

Riscos de negoci: aquells relacionats directament amb les decisions empresarials. El fet d'iniciar una nova activitat, de llançar un nou producte, de construir o de llogar unes noves instal·lacions, etc., implica la presa de decisions i les conseqüències en són desconegudes, per tant, no segures. En aquest cas, s'estan assumint els riscos derivats de la possibilitat d'equivocar-nos i així aconseguir resultats que no es corresponen amb els objectius previstos. La materialització dels riscos de negoci pot donar lloc a guanys o pèrdues en el compte de resultats de l'empresa.

Riscos purs o accidentals: que són independents de la presa de decisions i només estan condicionats per l'existència o no de fets imprevisibles que constitueixen els accidents. És la incertesa de l'ocurrència d'un fet negatiu i de la gravetat dels danys que aquest pugui provocar. L'empresa haurà de prendre totes les mesures necessàries per intentar evitar-los o, almenys, per reduir els possibles efectes, que sempre són negatius. Al conjunt d'aquestes mesures en diem gerència de riscos.

Per ajudar les empreses a conèixer els riscos, MAPFRE va crear Empreses 360°, una eina que facilita a l'empresa la seva gerència de riscos, que li proporciona una mètrica i una anàlisi completa sobre el nivell de risc que té.

Es tracta d'un informe personalitzat i confidencial elaborat a partir de l'anàlisi i avaluació de quatre dimensions que impacten de forma significativa al Mapa de riscos d'una empresa: patrimoni, compte de resultats, responsabilitat enfront de tercers i personal de l'empresa.

L'informe avalua la situació de l'empresa respecte a aquests riscos, la compara i posiciona amb el seu sector d'activitat i amb la mitjana nacional.

Aquesta eina és de gran utilitat per a tot tipus de companyies, però especialment per a petites i mitjanes empreses, que disposen generalment de menys recursos dedicats a la investigació i anàlisi de la seva situació.

Es realitza partint d'un qüestionari de 49 preguntes, i ofereix una informació molt completa pel que fa al nivell d'assegurament dels riscos de la companyia, un autèntic diagnòstic que li permet posicionar-se respecte al seu sector i elaborar un pla de millora.

Segons estudis realitzats per l'asseguradora, basats en els resultats de l'anàlisi de moltes companyies al llarg d'aquests anys, hi ha grans diferències pel que fa al nivell de cobertura segons els diferents tipus de risc.

En general, els riscos sobre el patrimoni i l'RC són els que presenten més demanda per part de les empreses, però, una de cada cinc necessitats d'assegurament en la categoria d'RC no està adequadament coberta, i tampoc ho està el 40% dels riscos que afecten el patrimoni.

Pel que fa a la dimensió de compte de resultats i persones, les empreses pràcticament només cobreixen un de cada dos riscos.

Nous riscos

L'evolució de l'eina Empreses 360º permet fer un seguiment dels nous riscos que han anat sorgint en el panorama empresarial, i que s'han anat incloent en l'estudi: drons, ciberriscos -que és una de les preocupacions més grans de les empreses en l'actualitat- o riscos mediambientals, que poden ser causa d'indemnitzacions importants.

Per identificar i reduir els riscos de la seva empresa de la manera més senzilla accedeixi a aquest enllaç web.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
L'últim El més llegit