L'economia catalana creix el 2% en el segon trimestre del 2019 respecte al mateix període de l'any passat, segons l'estimació d'avanç elaborada per l'Idescat i el departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. El creixement interanual del 2% és una dècima superior a l'augment registrat el primer trimestre del 2019. Entre trimestres, l'economia catalana també manté la tendència a l'alça, amb un creixement del 0,6% del PIB, una dècima més que entre gener i març.

El PIB espanyol ha crescut el 0,5% en el segon trimestre, dues dècimes per sota de la taxa intertrimestral espanyola dels primers sis mesos del 2019, segons les dades avançades de la Comptabilitat Nacional Trimestral que publica l'INE. Aquest increment és el més baix dels últims cinc anys en termes trimestrals, en concret des del segon trimestre del 2014 quan va augmentar el 0,4%. D'altra banda, la taxa anual del PIB espanyol augmenta el 2,3%, una dècima menys que al primer trimestre (2,4%).

A Catalunya, per sectors, les empreses de construcció són les que registren un creixement interanual més robust, del 5,8%. L'afiliació en aquest àmbit ha crescut el 4,5% en relació al 2018, un ritme notable, però més lent que el del primer trimestre del 2019 (5%). Els serveis segueixen mantenint un fort protagonisme, però ha moderat lleugerament el seu creixement fins al 2,5%. En canvi, el sector industrial ha registrat una caiguda del 0,6% interanual al segon trimestre del 2019, influït per l'evolució negativa de bona part de països de l'Eurozona com Alemanya i Itàlia i l'escalada del proteccionisme comercial. A més de l'alta exposició a un panorama internacional incert, l'institut d'estadística ha apuntat que la indústria també es veu afectada per problemàtiques sectorials, com la de l'automòbil, amb els requeriments derivats de l'adaptació a la nova normativa europea d'emissions de vehicles. En el cas del turisme, l'Idescat i Economia destaquen que els indicadors mantenen resultats positius, tant per l'afluència de turisme estranger, que ha augmentat el 2,6% interanual fins al maig, com pel creixement de la seva despesa (+5,6%).

El ritme de creixement de l'ocupació a Catalunya s'ha alentit lleugerament, d'acord amb el ritme més moderat de l'activitat econòmica. En el segon trimestre, l'ocupació ha crescut el 2,1% interanual, una mica per sota de l'afiliació (2,4%), segons dades de l'EPA. Aquest creixement més baix de l'ocupació i el fort dinamisme de la població activa, que ha augmentat l'1,8%, provoquen que la reducció de la població en atur sigui molt lleu (-0,2% interanual).