El ple de la Cambra de Barcelona va anunciar ahir que ha ratificat l'empresari Joan Boix, de la Serradora Boix SL, com a president de la delegació del Berguedà.

El ple de la institució empresarial va donar llum verd a la nova composició del Consell i també va aprovar el nomenament dels següents membres: Meritxell Tor-rentó, d'Agroviver SL; Mireia Altimiras, de Climent 1890 SL; Francesc Vilalta, de Pinesvi Pintures SL; Joan Ricart, de Ballarà SL; Jordi Badia, de La Cabana Berga SL; Anna Romera, de Grup Català de Treball ETT SL; Núria Cinca, de Tesi Industrial Europa SL; Francesc Xavier Gual, de Gual Steel SL, i Josep Maria Serarols, de Ballús SA. Gual i Serarols ja formaven part del Consell anterior.

El procés d'aprovació

El ple de la Cambra de Barcelona reunit el 25 de juliol passat, en la seva primera sessió ordinària, sota la presidència de Joan Canadell, va aprovar el nomenament dels nous membres dels Consells de Delegacions, així com també la ratificació dels membres que continuen al càrrec.

D'aquesta manera, comença així el procés de renovació dels òrgans de la Cambra a les delegacions. Un procés que es preveu que acabi els propers mesos.

El Consells de les Delegacions de la Cambra de Barcelona estan constituïts per fins a un màxim de 10 vocals, establerts a municipis de l'àmbit territorial de la delegació corresponent. La designació dels membres correspon al ple de Cambra, a proposta del seu comitè executiu.

Entre ells, el president del Consell de la delegació és nomenat pel president de la Cambra de Barcelona. Aquest càrrec de confiança de presidència s'exerceix fins a la propera renovació del ple, o abans en cas que hi hagi cessament anticipat.

Aquest òrgan de govern territorial té com a funcions principals les d'emprendre iniciatives d'impuls de l'economia comarcal, més enllà de la projecció corporativa i l'arrelament territorial que proporciona la prestació de serveis. Certament, la implicació dels consells en iniciatives que donin resposta a les necessitats econòmiques de cada territori és un factor que potencia la proximitat i la projecció d'una Cambra forta també a escala territorial. Cal afegir que els consells vetllen també per definir un espai compartit de concertació d'actuacions entre el món empresarial i l'administració local.