El nombre d'empreses creades a Catalunya el mes de juny passat va caure el 8%, fins a les 1.383, en relació amb el mateix mes de l'any passat, segons les dades provisionals de l'Estadística de Societats Mercantils de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Catalunya es va situar com a segona comunitat amb més empreses creades, només darrere de la Comunitat de Madrid, que amb 1.801 va registrar un descens interanual del 5,5%.

El capital subscrit va arribar als 45 milions d'euros davant els 91,8 milions d'euros de l'any passat.

Pel que fa a les societats dissoltes, Catalunya es va situar en tercer lloc, amb 111 -el 7,5% me- nys-, per darrere de la Comunitat de Madrid (396) i Andalusia (213). Al conjunt de l'Estat, el juny es van crear 7.433 societats mercantils, el 8,5% menys en comparació amb el juny del 2018. Quant al capital subscrit per a la seva constitució, va superar els 286 milions d'euros, amb un descens del 28,1%. El capital mitjà va caure el 21,5%, fins als 38.548 euros.

Arreu d'Espanya, el nombre de noves societats mercantils va baixar el 8,5% el mes de juny passat respecte al mateix mes del 2018, i va sumar 7.433 empreses, alhora que les dissolucions empresarials van caure el 8,4%, fins a 1.255, segons les dades de l'INE.

Amb el descens del mes de juny passat, la creació d'empreses encadena tres mesos consecutius de caigudes interanuals després que l'abril baixés l'1,5% i, el maig, el 2,8%.