La ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social en funcions, Magdalena Valerio, vol emprendre «retocs» i «reformes parcials» sobre aspectes referits a la negociació col·lectiva, aturats al Congrés, com la ultraactivitat, la primacia del conveni sectorial sobre el col·lectiu, la regulació de la subcontractació o els riders, amb anterioritat a l'aprovació del nou Estatut dels Treballadors «del segle XXI», previst per al mitjà termini.

Valerio va indicar que el nou Estatut dels Treballadors que preveu el Govern «no s'improvisa» i no es podrà elaborar «en un, dos o tres dies», més quan l'actual data de 1980, per la qual cosa no es descarta «en absolut» que calgui emprendre «alguns retocs o reformes parcials» d'aspectes pendents de l'anterior legislatura.

De fet, va afirmar que aquest assumpte ja s'ha abordat amb les organitzacions empresarials i sindicals, ja que, encara que sí que van veure la llum temes com el registre de la jornada, van quedar pendents la reforma de la ultraactivitat dels convenis col·lectius, la primacia del conveni sectorial enfront del d'empresa, la regulació de la subcontractació (article 42 de l'Estatut dels Treballadors) i la regulació de l'economia de plataforma ( riders).